PRAVO NA LENJOST: Izgaranje na poslu kao nova dogma milenijalaca (prvi deo)

PRAVO NA LENJOST: Izgaranje na poslu kao nova dogma milenijalaca (prvi deo)

Od traženja posla u doba neoliberalne surovosti, preko glorifikacije rada i neprestane borbe, pa sve do pojma ‘overworking’ i njegovog sporog pretapanja čak i u smrt.