Idan Haguel: Moderni liberalizam ponekad deluje veštački, baš kao i konzervativni pogledi

Idan Haguel: Moderni liberalizam ponekad deluje veštački, baš kao i konzervativni pogledi

0