Foto-štafeta #82 – Na drugom kraju duge Marije Cerović Arsenijević

Foto-štafeta #82 – Na drugom kraju duge Marije Cerović Arsenijević

Pogledajte boje i kako one odredjuju sentimente na četvrtoj Foto-štafeti 12. ciklusa

0