Život kroz kadrove: Intervju sa sarajevskim fotografom Arminom Gracom

Život kroz kadrove: Intervju sa sarajevskim fotografom Arminom Gracom

„Dokumentarna fotografija je divna i važna, ali njome samo rijetki autori mogu solidno zaraditi“, ističe sarajevski fotograf.