Lidija Delić: Delo ozvučeno tišinom

Lidija Delić: Delo ozvučeno tišinom

Rad ove umetnice predstavlja rezultat igre u tom prostoru i namere da se prikaže, evocira tačka u vremenu u kom jedan događaj prelazi u doživljaj