Paleta: Milena Kovačević

Paleta: Milena Kovačević

O lepršavosti, sigurnom hodu, zelenim površinama i naslovnim stranama.

1

Foto-štafeta

GORANKA