64. Međunarodni sajam knjiga u Beogradu: zaustavljeno vreme

64. Međunarodni sajam knjiga u Beogradu: zaustavljeno vreme

O Sajmu kao prostoru i podlozi, o dominantnoj ideologiji i o popustima; o Hali 1, džemovima, sveštenicima i ljudima koji ne odustaju od svojih spiskova. Naposletku, i o knjigama.

0

Foto-štafeta

Amerikana