Kula Novkabela: Visina koju je Novi Sad jednom dostigao

Kula Novkabela: Visina koju je Novi Sad jednom dostigao

Fabrika Novkabela u Novom Sadu nosila je daleko veći značaj od same proizvodne delatnosti: spona između industrije i grada protkala je mnoge segmente svakodnevnog života, urbane transformacije i kolektivističkog duha.