Foto-štafeta #71 Zvonimira Koprivitze – FotoKoprivitza

Foto-štafeta #71 Zvonimira Koprivitze – FotoKoprivitza

Ušli smo u drugu dekadu naše rubrike Foto-štafeta i tom je prilikom vraćamo u Beograd. Malo ulice u doba izolacije, uživajte!

0