O nama

Before After


beyond lifestyle

forma
B/A je web portal koji predstavlja otvorenu kolekciju sadržaja inspirisanih gradskim životom, globalnim i lokalnim trendovima.

struktura
B/A je organizovan kao vodič kroz “ovde i sada”. I pored egzaktnog sadržaja B/A još uvek traga za svojom savršenom strukturom, jasnim formatom koji bi obuhvatio sav postojeći sadržaj. Svi ljudi dobre volje su pozvani da nam u ovoj avanturi doprinesu.

ideja
B/A je napravljen sa idejom da dodatno kontekstualizuje i preispituje trendove, dešavanja, socijalne tokove i autoritete koji nas okružuju.

sadržaj
B/A je generator originalnog tekstualnog i vizuelnog sadržaja. To čini B/A čini jednom od retkih web platformi u regionu koja sem produkcije originalnih autorskih tekstova insistira i na produkciji originalnog vizuelnog sadržaja.


B/A je u stalnoj potrazi za novim temama,
saradnicima i opsesijama.