O nama

Before After


beyond lifestyle

forma
B/A je web portal koji predstavlja otvorenu kolekciju sadržaja inspirisanih gradskim životom, globalnim i lokalnim trendovima.

ideja
B/A je napravljen sa idejom da kontekstualizuje fenomene, vrednosti i trendove, kao i da prati društvene tokove. Zamišljen je kao svojevrsni vodič kroz sadašnji trenutak jer izdvaja ljude, mesta, dešavanja i inicijative koje smatra vrednim pažnje. 

sadržaj
B/A osim produkcije originalnih autorskih tekstova insistira i na kreiranju originalnog vizuelnog sadržaja. Saradnici portala su savremenici koji istražuju i postavljaju pitanja.

struktura
B/A je pre svega organizovan kao uvid u kulturnu i društvenu scenu grada, ali i kao presek aktuelnih dešavanja u zemlji i regionu. Kroz kolumne, intervjue i druge stalne rubrike pruža različite perspektive, dok istovremeno gradi kontinuitet tema, stila i formata. 


B/A je u stalnoj potrazi za novim temama,
saradnicima i opsesijama.