Predmeti: Marka Žvaka

Predmeti: Marka Žvaka

Sa čuvenim dvojcem koji čine dva Dušana pričali smo o humoru i suludim idejama za emisije, a podelili su sa nama i nekoliko predmeta koje čuvaju godinama ili decenijama.