Peške do kraja sveta, II deo

Peške do kraja sveta, II deo

O Španiji i Špancima, i o severnjacima vs. južnjacima.

Foto-štafeta

Amerikana