Šta je to u našim venama

Šta je to u našim venama

Superanaliza alhemijske smeše koja je Svetlanu R. ustoličila kao Svetu Petku balkanske pop muzike.

Foto-štafeta

Amerikana