Da li imate preko 18 godina?

Rukopis službenika Avala filma?

Postoji osnovana sumnja da je autor "Dragog u visokom dvorcu" filmadžija sa dobrim kontaktima u SAD.

Kada me je Before After zamolio da pročitam cenzurisani roman Dragi u visokom dvorcu ne bi li se otkrilo ko se krije iza pseudonima Ilija Kurjak, moj osnovni metod bila je analiza segmenata koji se bave kinematografijom. Posle dva pažljiva čitanja, izneo bih sledeću hipotezu – roman je nastao u žurbi, neposredno pre nesuđenog izlaska.

Sklon sam da pretpostavim kako je izvorni rukopis bio autobiografski, i da je onda na intervenciju urednika, ili po želji samog pisca, brzo izvršena zamena identiteta i namerno premeštanje datuma kako bi se prikrila autentičnost pojedinih događaja. Otud se u bioskopu “Slavija” ne prikazuje danski film koji je u to vreme bio porno senzacija već neki izmišljeni američki film, recimo. Isto važi i za neke aluzije na holivudska imena, datumi su pomereni ali se iza pomenutih ličnosti, recimo glumca Luisa, lako prepoznaje na koga je autor mislio. Njihove biografije su samo blago izmenjene, i po stepenu autentičnosti, reklo bi se da je autor te ljude lično poznavao.

Pojedinim ličnostima imena nisu izmenjena i ne znam da li se to može pripisati žurbi ili autorovoj želji da na senzacionalistički način iskoristi pominjanje nekih zvezda. Danas su nažalost ti ljudi većinom mrtvi pa je nemoguće preko njih proveriti sa kojim su to Jugoslovenom komunicirali početkom osamdesetih, ali verujem da bismo tim putem vrlo brzo razrešili misteriju ove knjige.

DRAGI-U-VISOKOM-DVORCU-before-after

Prepravka rukopisa urađena je vrlo brzo, bez mnogo proveravanja, tako da se iz samog teksta može uočiti pre svega da je autor izuzetno dobro verziran u tadašnje kinematografske prilike i u Jugoslaviji i u Sjedinjenim Državama. Ne bih isključio da je u nekom periodu boravio u Americi ili da je imao prijatelje koji su mu pričali o emigrantskom životu. Ako imamo u vidu da su scenaristi toga doba bili znatno manje uključeni u produkciju filma i da su se prevashodno bavili pisanjem, odnosno istraživanjima i procesom vezanim za nastanak scenarija, gotovo da bih isključio mogućnost da je autor scenarista. Roman je napisao neko ko je bio uključen u nastanak filmova iznutra.

Možda ne kao reditelj, poput glavnog junaka romana, ali svakako barem kao direktor fotografije ili možda organizator.

Ovakav spoj poznavanja jugoslovenske i strane scene pre svega svedoči o tome da je autor romana bio u komunikaciji sa stranim filmadžijama, možda preko neke od tzv. koprodukcija, odnosno usluga pružanih strancima, što ide u prilog tezi da je reč o organizatoru, ili kako bi se danas moderno reklo producentu.

Vrlo mali broj ljudi od pera mi pada na pamet da je u toj meri bio uključen u rad stranih ekipa kod nas, eventualno Borislav Mihailović Mihiz, ali stil romana je daleko od njegovog snažnog rukopisa. Pisac ovog teksta ima autentičan glas i smisao za humor, ali sasvim sigurno ne bi trebalo da napušta ono čime se bavi radi književnosti. Još par tragova sugeriše da je Mihiz možda bio na neki način uključen u nastanak ovog romana, mada svakako ne kao pisac, a to je autorovo izuzetno dobro poznavanje funkcionisanja Avala Filma. Pored Ratka Draževića na kog se referiše u romanu, vrlo otvoreno se nagoveštava još nekoliko prepoznatljivih filmadžija iz ovog preduzeća, naročito iz sektora produkcije.

Tim pre, sve ovo liči na rukopis nekog Avalinog službenika ili povremenog saradnika koji je bio nešto radoznaliji prema tehnikama nastanka filma, ili samo dovoljno raspoložen da sluša pričljive filmadžije.

Znajući Mihiza i njegovu sklonost da bude mentor mnogim piscima, možda je on naterao ovog čoveka da zabeleži svoju priču.

Nekadašnji organizator iz Avala Filma Stevan Petrović napisao je knjigu Džejms Bond se zvao Duško Popov, i svojevremeno je želeo da sa Žikom Mitrovićem snima film o njemu. Sumnjam da je Petrović autor ovog rukopisa, ali ne vidim razlog da u Avala Filmu nije postojao još neki organizator koji voli da piše.

bond4

Lajkuj:

Ostavite komentar:

Slični članci: