Da li imate preko 18 godina?

Foto-štafeta #39 Mie Ćuk – Vežbanka

Četvrta Foto-štafeta šestog ciklusa otišla je na fudbalski trening sa fotografkinjom Miom Ćuk.

Foto-štafeta je rubrika Before After portala u kojoj predstavljamo fotografe iz regiona i njihove foto knjige/serije fotografija. Svaki od fotografa prikazuje jedan svoj projekat, odgovora na niz od 8 istih pitanja i predaje štafetu sledećoj osobi po svom izboru. Ideja je da se predstavi fotografska scena regiona, pa i šire, kroz stvaralačku i kolegijalnu prizmu. Svaka osma štafeta je početak novog ciklusa pri kom prekidamo loop i dodeljujemo je nekom novom. Četvrtu štafetu šestog ciklusa je od Svetlane Mijić prešla u ruke Mie Ćuk.

Ko si ti?

Mia Ćuk.

Na slici Mia Ćuk, ph. Slađana Petrović Varagić

Šta je na fotografijama koje vidimo?

Fotografije su dokumentacija fudbalskog događaja – treninga u kom učestvuju Ivana Cedler i Boris Burić, u sportskom dvorištu koje deli osnovna škola Uroš Predić i kafana “Kafanki” u selu Orlovat kod Zrenjanina. Predstavljene su u formi vežbanke za školske zadatke, koju sam kupila u radnji mešovite robe u selu po ceni od 16 dinara.

Gde je ova serija fotografija nastala?

Na fotografskoj koloniji “Dislokacije” u Orlovatu koju organizuju i vode Mara Prohaska i Maida Gruden.

Kada se to dešavalo?

U septembru, 2017. godine.

Čime si fotografisala?

Fotoaparatom, Burićevim mobilnim telefonom.

Zašto si odlučila to da fotografišeš?

S obzirom da je Boris gotovo uvek čovek iza fotoaparata, a u ovoj situaciji morao je biti jedan od protagonista treninga i deo scene, moj zadatak bio je da se vratim fotografisanju koje sam donekle zapostavila prethodnih godina i uđem u ulogu sportsko-reportažnog fotografa.

Koja ideja stoji iza ovog projekta?

Projekat je rezultat spontane saradnje Borisa Burića, Ivane Cedler i mene u okviru fotografske kolonije «Dislokacije» održane u Orlovatu 2017. godine. Polazna tačka ovog rada jeste događaj – fudbalski trening, koji se odigrao između Ivane Cedler i Borisa Burića, a koji sam dokumentovala kao sportsko-reportažni fotograf. Kroz projekat smo želeli da ispitamo mogućnosti dislociranja konteksta same likovne kolonije “Dislokacije” koja se odnosi na fizičku distancu sela, putem čina prevođenja koncepta udaljavanja- distanciranja od sopstvenih fotografskih praksi, pa tako ovaj kratki događaj predstavlja ujedno i prostor u kojem privremeno menjamo lične uloge, u kom svako od učesnika stupa u ulogu koju je prethodno napustio, dovodeći svoju autorsku poziciju u ravan jednakosti sa drugim učesnikom. Pojam vežbe – treninga kojim se bavimo, zainteresovao nas i iz pozicije umetnika koji se, poput sportista, “vežbaju” putem odlazaka na različite rezidencijalne boravke i likovne kolonije, a koji u estetskom smislu istražuju mogućnosti repeticije i ponavljanja koju i sportski trening i umetničko usavršavanje sadrže.

Kako si zadovoljna ishodom?

Budući da rad još nije završen, ne mogu da govorim o nekakvom konačnom ishodu. Ono što bi zaokružilo ovaj projekat jeste zajednička izložba sa Borisom i povratak u Orlovat.

Sve fotografije iz ovog posta su vlasništvo Mie Ćuk. Njen vebsajt pogledajte ovde. Na istom mestu za dve nedelje pogledajte kome je Mia predala štafetu!

Lajkuj:

Komentari:

  1. Dienekes says:

    CV je kod njih već 2 god ni jednom me nisu zvali 40+ sam godina. Očigledno I”m ne treba radnika online pharmacy

Ostavite komentar:

Slični članci: