Da li imate preko 18 godina?

Studije animacije, vizuelnih efekata i gejm arta na FDU

Autor:

Fakultet dramskih umetnosti (FDU) u Beogradu ima novi studijski program – Vizuelni efekti, animacija i gejm art. U okviru ovog programa studenti će se osposobljavati za stvaranje u oblasti animacije, vizuelnih efekata, video igara i interaktivnih medija.

Do kraja maja se očekuje raspisivanje konkursa za prijemni ispit koji će se održati u junu, a upis prve generacije studenta se očekuje u julu 2022.

Program je koncipiran tako da na prvoj godini svi studenti zajedno pohađaju nastavu upoznajući se sa razvojem sve tri oblasti ka kojima je program usmeren (animacija, vizuelni efekti i gejm art), stvaranjem u programima za dvodimenzionalno i trodimenzionalno generisanje kompjuterske slike, kao i osnovama dramskih i likovnih umetnosti.

U drugoj godini, studenti se usmeravaju i na osnovu svojih afiniteta opredeljuju za modul Vizuelni efekti, modul Animacija ili modul Gejm art. U okviru studija na modulima, studenti imaju predavanja usko vezana za svaku od tih specijalizovanih oblasti, ali imaju i zajednička obavezna predavanja iz oblasti dramskih i primenjenih umetnosti.

Treća godina predstavlja nastavak studija po modulima, uče se napredne tehnike i najsavremenije metode stvaranja u odabranoj oblasti. U četvrtoj godini studenti realizuju složen zajednički rad pod mentorstvom profesora, tako što u timu preuzimaju uloge karakteristične za oblast svog modula. U toku poslednje godine studenti se uče timskom radu, organizaciji posla, plasmanu proizvoda kao i etičkim principima ponašanja u struci.

Nastao je u saradnji sa privredom i uz podršku najeminentnijih stručnjaka i kompanija od kojih je kompanija 3lateral strateški partner Fakulteta, a podršku su pružile i mnoge druge komapnije (Nordeus, Mad Head Games, Take One, Digital Kraft,…). Kompanija EPIC Games, koja je vodeća svetska kompanija u oblasti interktivnih umetnosti i 3d tehnologija (Unreal Engine), je prepoznala kvalitet i razvojni potencijal Fakulteta dramskih umetnosti i odlučila da Fakultetu dodeli prestižni EPIC MegaGrants za razvoj novog studijskog programa iz oblasti animacije, vizuelnih efekata, gejm arta.

Lajkuj:

Ostavite komentar: