Milorad Gačević


Rođen u Rumi 1982. godine. Završio Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja i stekao zvanje diplomirani trener fudbala. Član redakcije Novog Plamena, esejista u pokušaju, zaljubljenik u Latinsku Ameriku, posebno u dela Eduarda Galeana. Pokušava da nađe vezu između filozofa Kanta i driblinga.

2 posta