Tag: reely and truly

  • Tyrone Lebon: Reely and Truly

    Tyrone Lebon: Reely and Truly

    Tajron Lebon u svom tridesetominutnom filmu Reely and Truly ispituje predrasude o tome da fotografija predstavlja realnost trenutka u vremenu i posmatra sam čin fotografisanja kao neku vrstu sećanja koje nudi mutnu perspektivu zavijenu u pristrasnosti i sumnje.