Tag: Med Mikelson

  • Faster, Rihanna! Kill! Kill!

    Faster, Rihanna! Kill! Kill!

    Preterano, subjektivno i ostrašćeno predstaviću kako sam ja i kako je svetska štampa videla kontroverzno Rijanino ostvarenje Bitch Better Have My Money koje je u proteklim danima polomilo internet.