Da li imate preko 18 godina?

Posteri i istorija ženskih prava

Dan žena.

Praznik koji se u savremenoj kulturi veže za mesec mart i poklanjanje buketa seže od jednog februara početkom 20. veka i protestne šetnje američkih radnica. Naime, 28. februara 1909. na inicijativu Socijalističke partije Amerike, prvi put obeležen je Dan žena, krunišući godinu dana inicijative za bolje plate i kraći radni dan.

Već tada, pojavljuju se prvi posteri koji pozivaju na prava radnica i zahtevi da se ženima omogući da glasaju. Priču o istoriji Dana žena prošarali smo najboljim plakatima koji skreću pažnju na različite oblike diskriminacije žena.

Klara Cetkin, vođa Ženske kancelarije Socijal-demokratske partije u Nemačkoj, 1910. u Kopenhagenu, na Međunarodnoj konferenciji radnih žena, iznela je predlog da se podrži Međunarodni dan žena i tako zvanično promovišu jednaka prava i pravo glasa za žene. Tokom narednih godina, praznik nošen zahtevima da se ženama dozvoli da obavljaju javne funkcije proširio se na još evropskih zemalja i sa severa Evrope kretao i ka istoku.

Poslednje nedelje u februaru 1913, ruske žene obeležile su svoj prvi Dan žena, međutim, ovaj datum je zapravo 8. mart prema julijanskom kalendaru. Tokom Prvog svetskog rata žene širom Evrope spojile su proteste protiv rata i solidarnost u borbi za ženska prava u jedan praznik, koji se od tada slavi u martu.

Tokom dvadesetih i tridesetih godina praznik se sve više slavi u u komunističkim i socijalističkim zemljama – u Kini je proglašen 1922, a španski komunisti su ga obeležavali od 1936. Upravo zbog ovoga, Amerika odakle je inicijativa i potekla distancira se od praznika sve do 2012, kada je Barak Obama proglasio mart Mesecom žena, pozivajući građane da ovaj međunarodni praznik obeleže u duhu velikih dostignuća žena koja su oblikovala američku istoriju.

Pravo glasa u Jugoslaviji žene su izborile 1945. godine. Jedan od najbizarnijih podataka vezan za istoriju dodeljivanja prava glasa jeste da je Švajcarska jedna od poslednjih evropskih zemalja koja je ženama ovo omogućila – dakle, tek 1971, dok je u jednom švajcarskom kantonu pravo na glasanje u vezi sa lokalnim pitanjima ženama dodeljeno tek 1991.

Lajkuj:

Ostavite komentar:

Slični članci: