Tag: label

  • Crveno slovo

    Crveno slovo

    Srednjovekovna Srbija kao iščezavajući mit ili stožer duboko ukorenjene tradicije i kulturnog identiteta, u kom leži inspiracija za novu kolekciju Kadeta.