Tag: Dan Nezavisnosti

  • Sa ljubavlju, Mića Karić

    Sa ljubavlju, Mića Karić

    Razgovor sa Miroslavom Mićom Karićem, istoričarom umetnosti i kustosom Nezavisne umetničke asocijacije Remont iz Beograda. Zamišljen kao “personal portrait” čoveka koga znaju svi a poznaje nekolicina...