Tag: Cristophe Chaboute

  • Biblioteka Marka Tomaša

    Biblioteka Marka Tomaša

    Knjige koje zauzimaju prve redove na policama ne tako posvećenog knjižničara, koji je pesnik čak i u susretu sa tuđim knjigama. O izvanrednim stilistima, inovativnim strukturama i običnim sudbinama.