Da li imate preko 18 godina?

Vraćam se brzo

Izložba umetnice i dizajnerke Ivane Kaline Mitrović u Maloj galeriji ULUPUDS-a.

Autor:
0
0

U Maloj galeriji ULUPUDS-a (Uzun Mirkova 12, Beograd) u Beogradu 9. aprila u 19 časova biće otvorena izložba ,,Vraćam se brzo’’ umetnice i dizajnerke Ivane Kaline Mitrović.

Za razliku od njene prethodne samostalne izložbe u istorom prostoru („Ethnic Vibes”, mart – april 2015. godine), koja je bila fokusirana na medijsku transpoziciju ornamentalnih motiva narodne umetnosti, preoblikovanje njihove pojavnosti u skladu sa vizualnim kodovima savremenog dizajna i njihovu aplikaciju na mnoštvo različitih podloga, uključujući i upotrebne predmete, tako da je uključivala i svojevrsni ,,Gift shop”, ova izložba je dosta svedena i znatno ličnija. Kontinuitet sa prethodnom vidljiv je u aspektu refleksije neposrednog životnog i radnog okružja kroz umetnički rad (gde je u prvom slučaju muzej, a u drugom slučaju dom to okružje),  ali su motivi sasvim različiti, kao i postupak njihove obrade, dok je postavka krajnje minimalna, i svodi se na dva para naporedno postavljenih elemenata – dve slike i dva video rada na ekranima.  Obe izložbe tematizuju neku vrstu ekonomije – izložba iz 2015. ekonomiju tržišta likovne i primenjene umetnosti, a izložba iz 2019. ekonomiju rada u domenu domaćinstva i afektivnog rada brige o najbližima. Postoji, međutim, niz razlika, od kojih je možda najuočljiviji fokus na predmet i vizuelnu predstavu u prehodnoj i fokus na introspektivne procese i odnos između figure i teksta, statične i pokretne slike, preuzetog svedočenja i slobodne ekspresije, slike i predmeta u drugom.

Izložbu iz 2019. prati i tekst nešto drugačijeg žanra od klasičnog predgovora u katalogu, u kome se Tijana Savatić i Stevan Vuković, njegovi autori, upuštaju u teorijske refleksije koje za cilj imaju ne samo da opišu i kontekstualizuju, već i da na specifičan, i takođe ličan način, rekonstruišu introspektivne momente evidentne u radu autorke kroz tekst.  Sledi uvodni pasus tog teksta, koji se u celini može naći u katalogu rađenom za ovu izložbu: “Celina postavke izložbe Vraćam se brzo predstavlja odnos između unutarnje i spoljne dimenzije sopstva autorke, i ujedno postupak kroz koji se on diskurzivno artikuliše od strane umetnice kao aktivnog delotvornog društvenog subjekta. Kroz četiri rada prikazana u vidu dvočlane, binarne strukture, ona na suptilan, ali vrlo neposredan način promišlja i jezikom umetnosti višestruko kodira oblike samoartikulacije kroz doživljaj sopstva, kao i kroz vizuru ličnog identiteta percipiranog od strane drugih. Način na koji autorka sebe doživljava i oseća, antagonizovan je u odnosu na to kako je drugi, za njen identitet bitni ljudi, vide i doživljavaju. Usled toga ona je navedena da promisli procese konstruisanja njenog identiteta i potom ga reartikuliše diskurzivnim metodama, kao i da se prisvajanjem odgovarajućih medijski specifičnih procesa ti vidovi reartikulacije dalje uvedu u polje umetničkog rada. Ona tim iskazima teži da transformiše i izrazi svoje lično iskustvo i da kroz istraživanje vidova samoartikulacije, samopredstavljanja i samoidentifikacije dođe do materijalizovanja svoje  vizuelne i narativne ekspresije.”

Ivana Kalina Mitrović diplomirala je na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu 1995. godine na slikarskom odseku. Magistrirala je na istom fakultetu 2003. godine. Nakon položenog stručnog ispita i obuke u Narodnom muzeju u Beogradu, stiče zvanje konzervatora za metal 1998. godine. Od 1997. do 2007. godine radila  je u Muzeju primenjene umetnosti u Beogradu. Član je Udruženja likovnih umetnika Srbije od 1995. godine i Društva konzervatora Srbije od 2002. godine. Kao samostalni umetnik pored slikarstva bavi se dizajnom.

Lajkuj:

Ostavite komentar:

Slični članci: