Da li imate preko 18 godina?

Šta kustosiranje može / treba da bude?

Ovaj projekat održaće se na jesen u Beogradu, a za cilj ima da kustosku praksu pozicionira u specifičnom regionalnom i međunarodnom okviru, kao i da obezbedi teorijska i praktična znanja u vezi sa osmišljavanjem izložbe i onim šta bi kustosiranje trebalo da bude.

Autor:
0
0

Projekat Šta kustosiranje može / treba da bude? (What Could / Should Curating Do?) je nastao inicijativom Biljane Ćirić (nezavisne kustoskinje iz Šangaja) zajedno sa Supervizuelnom iz neophodnosti da se mladim stručnjacima pruži specifično znanje u domenu kustoskih praksi i uopšte kritičkog promišljanja savremene vizuelne umetnosti i tokova savremenih kustoskih praksi. U globalnom kontekstu kustoski kursevi postoje više od dve decenije, a institucije širom sveta u poslednjih pet godina uspostavljaju programe na master i doktorskim studijama posvećene kustoskim teorijama i praksama. Međutim, iako u regionu ove vrste kurseva postoje u vidu jednog ili dva pokušaja, nisu uspeli da se održe i u kontinuitetu doprinesu kulturi dugoročno.

Projekat se ne završava kustoskim kursem ili izložbom koja će uslediti i biti zadatak mladim inostranim i domaćim stručnjacima, cilj je da se u narednim godinama stvore uslovi da se kustoski kurs razvije u akreditovani program obrazovanja budućih kustosa, muzejskih direktora koji će voditi projekte sa kojima će institucije postaviti na globalnu mapu kao aktivne učesnike.

Vizuelni identitet: Saša Tkačenko

Program međunarodne kustoske radionice za mlade kustose koja će biti održana u Beogradu, stremi da obezbedi širok opseg znanja u okviru lokalnog i regionalnog konteksta kroz obimne prezentacije (otvorenog i zatvorenog tipa) gostujućih i domaćih kustosa, posete umetničkim ateljeima, vodećim javnim i privatnim institucijama, kolekcijama, kao i putem studijskih putovanja u regionu. Cilj projekta je da kustosku praksu pozicionira u specifičnom regionalnom i međunarodnom okviru, ali i da obezbedi teorijska i praktična znanja u vezi sa osmišljavanjem izložbe i onim šta bi kustosiranje trebalo da bude.

Ana Bogdanović: Ukratko, curating should challenge the way we observe and organize the world through art. Ne znam kako ćete prevesti curating, prevod ove rečenice bi bio: curating treba da provocira načine na koje kroz umetnost posmatramo i organizujemo svet.

Tokom tromesečnog kursa, od septembra do decembra 2018. godine, međunarodni predavači će predstaviti različite tematske okvire kustoske prakse i pokušati da problematizuju kako kustoske prakse oblikuju i utiču na razvijanje institucija i različitih institucionalnih modela. Supervizuelna – magazin za savremenu umetnost poslužiće kao platforma za Onlajn zbornik radionice (koji će se na kraju programa realizovati i u štampanoj formi), gde će polaznici kursa objavljivati svoje tekstove koji  kritički obrađuju različita pitanja, pojave i događaje u vezi sa savremenom umetničkom praksom, a koji su u vezi sa specifičnim programom i tematskim celinama kurikuluma. Pre završetka kursa polaznici će raditi na predlogu za grupnu izložbu i na idejnom rešenju prateće publikacije.

Postavka segmenta izložbe Wiener Stadtishe kolekcije naslovljen kao Was ist kunst (foto: Vlada Popović)

Umetnik Saša Tkačenko pozvan je da kreira vizuelni identitet projekta, kao i da dokumentuje projekat, od samog početka, preko izložbe, do finalne publikacije kao rezultat kursa.

Saša Tkačenko: Ne znam šta kustosiranje treba ili može da bude, ali kada postavim sebi to pitanjem prvo na šta pomislim je most. Funkcija mosta je veoma jednostavna on nam pomaže da fizički pređemo sa jednog mesta na drugo bez obzir kolika je prirodna prepreka.

Saša Tkačenko (foto: Nemanja Knežević)

Kurs će voditi sledeći gostujući mentori: Dorotea von Hantelman (teoretičar, kustos, istraživač i profesor na Bard koledžu u Berlinu); Antariksa (istraživač i jedan od osnivača KUNCI Cultural Studies Center u  Jogdžakarti, Indonezija); urednici Flash Art magazina (magazin za savremenu umetnost sa sedištem u Milanu); Tara Mekdauel (profesor i direktor programa kustoskih praksi na Univerzitetu Monaš u Melburnu, Australija); Marija Lind (kustos, pisac i pedagog, direktor Tenstakonsthall u Stokholmu, profesor na Akademiji umetnosti u Oslu); Met Peker (kustos i teoretičar, direktor EVA International – Bijenale savremene umetnosti u Irskoj); Hou Hanru (kustos i umetnički kritičar, umetnički direktor MAXXI muzeja u Rimu); kustoski kolektiv WHW (What, How & for Whom: kustoski kolektiv formiran 1999. godine u Zagrebu –  Ivet Ćurlin, Ana Dević, Nataša Ilić i Sabina Sabolović, dizajner i publicista Dejan Kršic); Elena Filipović (kustos i direktor Kunsthalle Basel); dok će spisak domaćih mentora biti uskoro objavljen.

Siniša Ilić: Šta može ili treba uraditi-postići kuriranjem? Kroz različite formate izložbi i drugih oblika izlaganja u prostoru kulture i umetnosti, a u dosluhu sa umetničkim praksama, poetikama i radovima, kuriranjem je moguće dekonstruisati društvene narative, demistifikovati i objasniti fenomene sveta u kojem živimo i rastvoriti njegove neuralgične tačke. Kustoske koncepcije i praksa kuriranja moderiraju javni prostor u kojem se susreću umetnost i publika, usmeravajući na ponovno i aktivno razumevanje i analizu istorijskog nasleđa, novo uspostavljenih ideja savremene umetnosti i kulture i postojećih relacija politke, ekonomije i društva u kojima se svi ti odnosi dešavaju. Svojim različitim pozicijama kuriranje problematizuje ideje o autonomiji umetnosti stavljajući je u direktniji kontakt sa problemima institucija i kontekstima u kojima nastaje.

Inicijativom Biljane Ćirić u saradnji sa Supervizuelnom i institucionalnim partnerima poput Muzeja savremene umetnosti, Jugoslovenske kinoteke, Evropski centar za kulturu i debatu – Grad i EVA International – Bijenale savremene umetnosti u Irskoj, kurs predstavlja dugoročni projekat s namerom da osnaži mladu generaciju kustosa i stručnjaka akumuliranjem znanja i uspostavljanjem nove mreže i partnerstva kroz program. Osim toga, po završetku kursa, tri polaznika će po preporuci mentora imati priliku da aplicira za program kustoske rezidencije (2019) u Šangaju koju organizuje Ming muzej savremene umetnosti.

Siniša Ilić, Orijentacije u 100 revolucija, 2017, slika 1, crtež sa bojom i komadima tekstila

Uslovi prijave su sledeći: polaznici treba da imaju do 35 godina starosti, zahteva se obavezno poznavanje engleskog jezika, a završene studije istorije umetnosti nisu obavezne. Troškovi tromesečnog kursa iznose 300 evra (ukoliko polaznici kursa nisu iz Srbije ili Beograda, tim koordinatora će im asistirati u pronalaženju smeštaja tokom trajanja kursa). Program počinje 7. septembra i završava se 7. decembra 2018. godine.

Slavko Timotijević: Kustos je most između umetnosti i javnosti, stručni konsultant na obe strane, i umetnicima i reprezentima javnosti zainteresovanima za umetnost. Kustos, ako je deo institucije, konstituiše scenu. Kao slobodni kustos on je subverzivna avangarda scene. Međutim, scena najbolje funkcioniše kada su institucije jake, a sarađuju sa slobodnim kustosima (takav je bio SKC). Idealna pozicija za kustosa jeste spoj dva položaja, kustosa i galeriste, jer se time obezbeđuje ideološki kontinuitet. Ali, mora se imati na umu da niko ne postoji ako sistem umetnosti ne postoji ili ne funkcioniše: To je sve onda “zaludna mistrija” jer su svaki napor i doprinos nevidljivi. Tako je kod nas.

Prijave bi do 30. aprila 2018. trebalo poslati kao jedan WORD ili PDF dokument na email what.could.curating.do@gmail.com (u opisu staviti Kustoska-radionica-Beograd): CV / portfolio; motivaciono pismo (do 500 reči o tome zašto želite da se bavite kustosiranjem); opis projekta/izložbe koju smatrate da je neophodno realizovati (do 300 reči). Rezultati konkursa biće objavljeni u maju tekuće godine, a detaljnij program do jula 2018. Ukoliko imate pitanja možete ih uputiti na Ani Anakijev (anaanakijev@gmail.com) i Katarini Kostandinović (katarina.kostandinovic@gmail.com). Više informacija o prijavama možete naći na ovom linku. 

Lajkuj:

Ostavite komentar:

Slični članci: