Da li imate preko 18 godina?

Promocija, afirmacija i veća vidljivost umetničkih praksi

Razgovor sa Miroslavom Karićem iz Galerije Remont o nagradi "Dimitrije Bašičević Mangelos".

Nagrada “Dimitrije Bašičević Mangelos” osnovana je 2002. godine kao deo projekta Young Visual Artists Awards (YVAA). Ideja je bila uspostavljanje godišnje nagrade koja bi jednom mladom umetniku ili umetnici iz Srbije omogućila rezidencijalni boravak u Sjedinjenim Američkim Državama.

Nagrada se sastoji od rezidencijalnog boravka u Njujorku u trajanju od šest nedelja i predstavlja jedan od najznačajnijih programa za mlade umetnike i umetnice danas. Program boravka uključuje i posete brojnim galerijama, muzejima kao i upoznavanje sa predstavnicima i predstavnicama njujorške umetničke scene. Nakon povratka iz Njujorka nagrađenom umetniku/ci se organizuje samostalna izložba.

O važnosti ove nagrade, propozicijama konkursa i iskustvima onih koji su boravili u SAD razgovarali smo sa Miroslavom Karićem iz Remonta- nezavisne umetničke asocijacije.

7

Izložba finalista Nagrade “Dimitrije Bašičević Mangelos” za 2015. godinu, detalj sa izložbe, galerija Remont, foto: Milan Kralj

Šta pobednik konursa za nagradu “Dimitrije Bašičević Mangelos” dobija?

Podsetio bih na početku vrlo kratko na istorijat Nagrade “Dimitrije Bašičević Mangelos”, koja je zapravo deo jedne šire priče i inicijative koja datira još od 1990. godine kada je Fondacija za civilno društvo (The Foundation for Civil Society – FCS) iz Njujorka ustanovila internacionalni nagradni program za mlade vizuelne umetnike iz Centralne Evrope i Balkana. Naime, ovaj program je prvi put u Čehoslovačkoj realizovao tadašnji predsednik Vaclava Havela koji je, zajedno grupom umetnika, pokrenuo nagradu Jindrich Chalupecky. Cilj pomenute nagrade je bio i ostao otvaranje sveta mladim umetnicima, a nekoliko godina kasnije umetnički organizatori iz susednih zemalja su izrazili interes za preuzimanje ovakve strukture nagrađivanja i njihovim zalaganjem je uspostavljen projekat/mreža Young Visual Artists Awards project  koja danas uključuje deset zemalja centralne i jugoistočne Evrope. Kao deo ovog projekta, Nagradu “Dimitrije Bašičević Mangelos” 2002. godine osnivaju Centar za savremenu umetnost u Beogradu i The Foundation for Civil Society – FCS iz Njujorka. Nagrada, koja nosi ime značajnog umetnika, pisca o umetnosti i istoričara umetnosti sa prostora bivše Jugoslavije Dimitrija Bašičevića Mangelosa, već petnaest godina predstavlja jedinstven nagradni program namenjen za mlade umetnike/ce do 35. godina. Nagrada za dobitnika/cu podrazumeva višenedeljni  rezidencijalni  studijski boravak u Njujorku, koji se dugi niz godina  realizovao u saradnji sa International Studio and Curatorial Program. Od 2015. godine u trajanju od dva meseca rezidencija se odvija u saradnji sa Residency Unlimited, relativno novim i vrlo dinamičnim prostorom posvećenom prezentaciji, produkciji, promociji savremene umetnosti i umrežavanju  umetnika i art profesionalaca u međunarodnim okvirima. Nagrađenog/nu umetnika/cu po povratku sa rezidencije očekuje i samostalna izložba u nekom od izlagačkih prostora u Beogradu. Važno je napomenuti da se pre izbora dobitnika/ce organizuju grupna izložba finalista, kao i prateći diskurzivni  programi. Od 2012. godine o Nagradi brinu Remont– nezavisna umetnička asocijacija i Fond “Ilija & Mangelos”, koji su nasledili prethodne organizatore “Kontekst” i umetničko udruženje Dez.org. Bitno je pomenuti da su direktno i indirektno u organizaciju, realizaciju i podršku programima vezanim za nagradu od samih početaka bili uključeni manje više svi relevantni akteri (organizacije, institucije, pojedinci) kada je reč o domaćoj savremenoj umetničkoj sceni.

Ko može konkurisati za ovu nagradu?

Na konkurs se mogu prijaviti umetnici/ce do 35. godina, ne samo državljani/ke Republike Srbije, već i umetnici/ce koji/e nisu naši državljani/ke, ali čiji su umetnički razvoj, profesionalni angažman vezani za  art scenu u Srbiji i prepoznati u njenim kontekstima. Propozicijama je predviđeno da kandidati/kinje imaju najmanje tri godine profesionalnog, izlagačkog iskustva, a poželjno je da imaju  završene najmanje osnovne studije. Takođe svi koji konkurišu moraju  imati najmanje jedan umetnički rad koji realizovan tokom prethodne dve godine. Kako bi mogli aktivno učestvovati u rezidencijalnom studijskom programu koji se odvija u Njujorku potrebno je poznavanje engleskog jezika. Dodao bih ovde nekoliko reči i o procesu prijavljivanja koji se obavlja u dve faze: online na sajtu nagrade gde se postavlja kraća verzija portfolia i dostavom štampanog portfolia na adresu galerije Remont. Nakon završetka konkursa spisak svih kandidata i njihovih online prijava je dostupan za javnost. U prvom krugu žiriranja biraju se  finalisti Nagrade, a potom u drugom krugu nakon intervja/razgovora sa izabranim umetnicima/cama žiri na otvaranju izložbe proglašava lauerata/kinju za tekuću godinu. Podsetio bih da stručni žiri nagradu dodeljuje za umetnički rad ostvaren u kontinuitetu, koji podrazumeva konzistetno kritičko i estetsko promišljanje i realizaciju.

8. Vođenje kroz samostalnu izložbu „Fabric/Tkanina“ Saše Tkačenka dobitnika Nagrade „Dimitrije Bašičević Mangelos“ za 2013. Godinu, galerija Podroom, Kulturni Centar Beograd, 2014. foto: Boris Burić

Kakva su iskustva ljudi koji su boravili u SAD i zbog čega je ova nagrada važna za mlade umetnike iz Srbije?

Boravak u Njujorku, neposredan doživljaj dinamike i specifičnosti njegove umetničke scene, svakako je za umetnike donelo posebno iskustvo i drugačiju perspektivu u pogledu načina na koji funkcioniše svet savremene umetnosti. Mogućnost da se otputuje i poseti jedan od najvećih umetničkih centara jeste nešto što čini jedinstvenim YVAA program, ali nagrada za mlade umetnike ostaje važna kao prilika da se u nizu postupaka od pripreme  konkursnog materijala/portfolia (selekcija  i eksplikacija radova), kasnije eventualne pripreme za izložbu finalista i razgovora sa članovima žirija, prođe kroz neophodan proces u artikulisanju, kontekstualizovanju i javnoj prezentaciji sopstvenog rada.

Nagrada Mangelos ostaje značajana za umetničku zajednicu zbog kontinuirane mogućnosti da se svake godine valorizuje rad umetnika/ca mlađe generacije.

Godišnji konkurs predstavlja svojevrstan  presek stanja aktuelne produkcije, pružajući svima koji profesionalno aktivno prate umetnička dešavanja relevantan uvid kako u potencijale, tako i u probleme i nedostatke scene. Zadržavši kontinuitet od skoro 15 godina Nagrada se pokazala kao značajan činilac u promociji, afirmaciji i većoj vidljivosti umetničkih praksi mladih autora/ki. U budućnosti nagradni program bi trebalo da iskoristi sve potencijale koje ima kao važno polje profesionalne komunikacije i razmene, transfera znanja i iskustva među akterima scene, u cilju njenog daljeg unapređivanja ne samo kroz podršku produkciji već i kroz doprinos poboljšanja statusa umetnika i stvaranja boljih uslova za njihov rad.

6

Sa postavke izložbe finalista Nagrade „Dimitrije Bašičević Mangelos“ za 2014. Godinu, galerija Remont

Konkurs je otvoren do 30. aprila. Detalje možete pronaći ovde.

 

Lajkuj:

Ostavite komentar:

Slični članci: