Da li imate preko 18 godina?

“Babylon the Great” Ivane Ivković

Ivana stvara slike i konstruiše ambijente koji nude fragilne, često efemerne situacije kroz koje se rekonstruišu i oživljavaju sekvence iskustva intimnosti kao inscenirani događaji.

Autor:
0
0

U galeriji Laufer || Eugster biće otvorena izložba “Babylon the Great”, na kojoj će biti predstavljeni novi radovi Ivane Ivković, koju možete pogledati od 28. oktobra. Tokom otvaranja izložbe, u petak, 27. oktobra, imaćete priliku da pogledate performans.

Umetnička praksa Ivane Ivković razvija se kroz stalni dijalog sa ličnim, emocionalnim iskustvima umetnice koji je zasnovan na razmatranju i preispitivanju ne samo onog doživljenog i viđenog, već i iskustva koje je smešteno u domenu željenog, imaginarnog i neostvarenog, otvarajući na taj način pitanja o složenosti intime kao prostora eksponiranja i skrivanja, uživanja kroz drugog i otkrivanja samoće. I mada bi se moglo naslutiti da su njene pretenzije usmerene ka izvođenju psihoanalitičkih opservacija, Ivana Ivković ne nastupa kao neko ko dijagnosticira različita stanja psihe, omogućujući prostor nesvesnom da progovori kroz slike. Ona, zauzimajući različiti ugao posmatranja i prepoznavanja intimnog, stvara slike i konstruiše ambijente koji nude fragilne, često efemerne situacije kroz koje se rekonstruišu i oživljavaju sekvence iskustva intimnosti kao inscenirani događaji.

Efekat fragilnosti i prolaznosti u tako kreiranim ambijentima ona postiže postupkom monumentalizacije i teatralizacije crteža, koji je osnovni i centralni medij njenog umetničkog delovanja.

Ivana Ivković crtež tretira dvojako: kao prostor za beleženje doživljaja intimnog, pri čemu on funkcioniše kao samostalni rezultat njene umetničke prakse, te kao početnu skicu za dalje transponiranje kompetencija ovog medija u prostor, proizvodeći i oblikujući objekte, ambijente i performativne situacije u koje kao aktere uključuje kako izvođače, tako i publiku.

U okviru izložbe “Babylon the Great” Ivana Ivković pomenuta pitanja razmatra istražujući muško telo kao centralni motiv i performativni instrument koji na različite načine orkestrira kroz prizore i odnose unutar izložbenog prostora. Radovi prikazani na ovoj izložbi nadovezuju se na umetnički projekat Linije, redovi, kolone (Spavaonica) koji je izveden tokom 56. Oktobarskog salona 2016. godine preuzimajući segmente ove ambijentalne instalacije kroz fotografsku dokumentaciju koja služi kao polazište, odnosno vizuelni pretekst za kreiranje tapiserija velikih dimenzija koje su postavljene na zidovima galerije. Slikovni predložak – scene i prizori prethodno izvedenog ambijenta koji ima performativni karakter – je transponovanjem u tkanu sliku dopunjen tekstom koji dodatno usložnjava moguća značenja ovog autorkinog gesta, istovremeno upućujući na stalnu auto-refleksitvnost prema dosadašnjem radu kao konstitutivni element njene prakse.

Kulminacija preispitivanja ovde nastavljenog interesovanja za osećanje intimnog kroz razgolićenje pojavnog (fizičkog) tela, a
preko njega i skrivenog (emocionalnog) stanja, dešava se u centru arhitekture izložbe gde su pomenute scene sa tapiserija otelotvorene u prostoru, iznova kreirajući ambijent u kome tela učestvuju u orkestriranom događaju monumentalne strukture sa
efemernim posledicama.

Lajkuj:

Ostavite komentar:

Slični članci: