Da li imate preko 18 godina?

Ponesi svoj projekat – MAIN Architects

Upravo ta stvaralačka raznovrsnost, razmena kreativnosti i profesionalnih znanja je “više dobro” ili može se reći “svima dobro”.

Autor:

Ponesi svoj projekat je naziv izložbe mladih arhitektonskih timova koji prezentuju svoje kreativne ideje sa različitim principima projektovanja kroz teoriju i praksu, u okviru programa Beogradske internacionalne nedelje arhitekture – BINA.

Izložba radova i realizacija timova MAIN Architects i Studio OBE biće otvorena u četvrtak, 29. aprila u 19 sati, u Skandinavskom paviljonu na Senjaku (Mila Milunovića 1).

MAIN Architects je arhitektonski studio koji su osnovali Marko Matejić i Nikola Ivković 2017. godine posle jedne decenije profesionalnog iskustva u arhitektonskoj praksi. Veruju u udruživanje kreativnih energija sa profesionalcima iz različitih polja delovanja, neguju vrednosti profesionalizma i posvećenost arhitektonskoj praksi, a arhitekturu vide kao izazov i šansu za kontinuiranim učenjem. Deluju u oblasti dizajna proizvoda, enterijera, arhitekture i urbanizma, a njihov portfolio sadrži različite projekte u pogledu programa i veličine, od stambenih i poslovnih prostora, preko ugostiteljskih prostora i hotela, do objekata kulture, kako u Srbiji tako i u inostranstvu.

Marko Matejić i Nikola Ivković / Fotografija: Marko Simić

Kako vidite značaj programa “Ponesi svoj projekat” na BINI i koliko je za vas bitno umrežavanje i saradnja sa drugim arhitektonskim studijima?

Umrežavanje i saradnja ne samo sa drugim arhitektonskim studijima, već sa širokim spektrom profesionalaca iz srodnih i kompatibilnih oblasti stvaranja (kako umetnosti tako i inženjerskih oblasti, nauke itd) je  bila jedna od osnovnih premisa prilikom osnivanja MAIN architects-a. I dan danas to je jedna od naših osnovnih vrednosti kojom se vodimo i težimo.

U kontekstu toga program “Ponesi svoj projekat”, svakako doprinosi sa jedne strane afirmaciji mladih arhitektonskih timova i sa druge strane njihovom umrežavanju i saradnji. Sa Ksenijom i Jasnom se poznajemo i preko društvenih mreža pratimo njihov rad. Ova izložba je prilika da zajednički razmišljamo o prezentaciji naših projekata, a nama je posebno zanimljivo da se kroz izložbu detaljnije upoznamo sa njihovim radom, ali i da sumiramo i sagledamo sopstvena profesionalna ostvarenja u prethodnom periodu.

Porodična kuća na Senjaku/ Fotografija: Miloš Martinović

Uzevši u obzir da svi radite na istom tržištu, postoji li konfikt između ideje o “konkurenciji” i kolegama koje zajedno rade za više dobro?

Kada kažete tržište nekako odmah iza toga sledi i konkurencija i iz nekog razloga odmah se misli na onu lošu stranu konkurencije, na suparništvo umesto na saradnju. Ne mislimo da su tržište i konkurencija pojmovi koji su suprotstavljeni pojmu “više dobro”. Danas na našem tržištu imate dosta mladih arhitektonskih studija koji kvalitetno stvaraju, pa čak i kada ne sarađujemo direktno, svakako da posmatramo šta drugi rade i učimo jedni od drugih i međusobno komuniciramo. Često pričamo sa kolegama iz drugih arhitektonskih studija i razmenjujemo mišljenja upravo o tržištu kod nas; koji su izazovi tog tržišta, iskustva i greške koje smo pravili, savetujemo jedni druge oko različitih pitanja, itd. Uvek smo otvoreni za takvu vrstu komunikacije. Upravo ta stvaralačka raznovrsnost, razmena kreativnosti i profesionalnih znanja je “više dobro” ili može se reći “svima dobro”. Uvek se radujemo kada nam se javi mogućnost da na nekom od projekata sarađujemo sa drugim arhitektonskim studijima.

U okviru BINE učestvovaćete i na seminaru “Arhitekti/Projektanti/Praktičari” – o čemu ćete govoriti u ime studija MAIN Architects – šta je za vas glavna tema predavanja i šta vam je bitno da prenesete zainteresovanom auditorijumu?

U okviru izložbe “Ponesi svoj projekat” prezentovali smo naš rad u različitim razmerama od 1:10 do 1:2000. Na taj način smo želeli da skrenemo pažnju na raznovrsnost projektnih zadataka (u programu i veličini) sa kojima se tokom svog profesionalnog bavljenja arhitekturom susrećemo. Ova raznovrsnost ujedno je i interesantna i izazovna i zahteva umrežavanje ne samo sa drugim arhitektonskim studijima i profesionalcima iz drugih oblasti kao što smo već naveli, već i sa proizvođačima, dobavljačima, izvođačima. U okviru seminara posebno bismo voleli da diskutujemo o konceptu PROTOTIP ZA UPOTREBU i profesionalnog rizika, odgovornosti i iskušenja koji PROTOTIP ZA UPOTREBU nosi sa sobom.

Detalj „kamina“, enterijer stana BJ8_Beograd / Fotografija: Marko Simić

BINA postoji već 16 godina. Kako vi, kao mladi arhitekti koji ste stasavali simultano sa ovom manifestacijom, vidite BINU i njen značaj za arhitektonsku scenu u Srbiji? Koliko je vama ova manifestacija značila tokom godina za usavršavanje, kontakte i stručni razvoj?

Najveći značaj BINA-e prepoznajemo u činjenici da nije namenjena samo stasalim profesionalcima u oblasti arhitekture i uopšte ne samo arhitektama, već i široj publici – građanima. Kao što Snežana Ristić piše  u uvodu ovogodišnjeg kataloga BINA-e pod nazivom Melanholija ili zašto volim BINA-u : “Od samog početka okrenuli su se širokoj publici svesni da o najvažnijim stvarima za grad i građenje ne odlučuju arhitekti”.  Kao što piše Snežana BINA obaveštava, obrazuje i objašnjava. Zaključili bismo, na taj način BINA ne umrežava samo nas arhitekte profesionalce, već umrežava sve nas zajedno – nas građane.

Lajkuj:

Ostavite komentar:

Slični članci: