Da li imate preko 18 godina?

STAR WARS // Biskoteka

I tebe sam sit Chubako

Luk: Kako da razlikujem dobru stranu od loše?
Joda: Znaćeš, kada si sveden. U miru, pasivan.

IMG_7790

Put Džedaja

Da bi neko postao Džedaj, on mora biti oštrouman i duboko posvećen, jer je život Džedaja pun žrtvi. Da bi se sprečilo ometanje u razvoju, oni koji su osetljivi na Silu, uzimaju se odmah po rođenju ili ubrzo nakon i počinju trening u Hramu Džedaja na planeti Korusant ili u njenim enklavama.

Od samog početka treninga, od Džedaja se očekuje da poštuju i da se pridržavaju kodeksa koji uključuje koncepte racionalnog razmišljanja, strpljenja i dobročiniteljstva.

IMG_7763

Neprijatne emocije kao sto su mržnja, bes i strah se smatraju destruktivnim i mogu odvesti na tamnu stranu, pa su zabranjene za Džedaje.

Video soon: Stay tuned.