Da li imate preko 18 godina?

Sex Dating

Od igara do krivice!

0
1

Retki su trenuci u kojima se susreću seks i jezik. Pre svega, govoriti o samoj seksualnosti je anahrono, jer se ona razvija mnogo pre govora što nas u startu hendikepira da je promislimo u celosti. Potreba da se nagoni opojme i razumeju uvek nailazi na frustriranost činjenicom da seks nikada ne može biti do kraja ispričan niti zadovoljen govorom.

sex1

Pričati o seksu sa partnerom ume biti nelagodno jer obično predstavlja indikator da predajemo igru tela i pretvaramo je u igru reči. Činiti ga opscenim kao De Sad kroz parodiju i inscenaciju, opet nas udaljava od čistine koja nam je potrebna da bismo ga promislili. Džekovi među misliocima kao što je Mihail Epštejn, iscrpno se baveći temama seksa i seksualnosti, priznaju da je pokušaj da se seks tematizuje jalov, jer dovodi do falsifikovanja značenja intimnog iskustva.

Zahvalna činjenica za ovaj pokušaj priče o seksu (i njegovom otcepljivanju od seksualnosti) je što ga možemo sagledati kroz špijunku seksualnih navika koje surećemo u našem dobu.

Seks sada

Seks se nikada ne dešava „sada“. U toj poetskoj punoći u kojoj ga romantično zamišljamo, seks nastaje mnogo davnije nego što se faktički događa. U odnos uvek uvodimo sopstvene istorije, navike i nagone koji se aktualizuju u određenom trenutku. Susret prošlosti, patiniranih fantazija…

Tako shvaćen, seksualni odnos predstavlja događaj: poseduje svoju protežnost u vremenu, nešto što mu prethodi, što ga uzrokuje, čini aktuelnim i potencijalno budućim iskustvom. Takvi odnosi postaju deo našeg identiteta tj. onoga što se prepoznaje po svojoj doslednosti kroz vreme. Sa druge strane, rendom seks vrlo liči na incident: nastaje naglo i burno, efemeran je i otcepljen od ustaljenih rutina, te često ima atmosferu nečega što ne treba da se ponovi, što treba zataškati, izbrisati ili zaboraviti. Nešto što najčešće ne želimo da doživimo kao deo sopstvenog identiteta.

Za razliku od seks dejta, za odnos smo potrebno celi. Prećutni zavet da ćemo biti dosledni jer smo ličnosti, prisutni jer smo u kontaktu, da ćemo podneti patnju i podeliti slabosti. Potrebna nam je vizija uživanja kao nečega što uključuje podnošenje neizvesnosti i moć igranja.Takva igra ne podrazumeva postojanje rigoroznih pravila, već je otvorena za upliv različitih impulsa, uloga i pred-igra.

Sa druge strane, sve češći sinonim sa seks dejt je zabava, a kada je ona u pitanju, ne postoji previše prostora za igru već za puko odigravanje. Potrebni su samo parcijalni delovi identiteta, kojih možemo lako da se otarasimo i ne predstavimo ih kao deo sopstvenih istina i iskustava. Tu možemo da insceniramo igranje, da svedemo složenu dinamiku tela na automatsko pražnjenje.

Lako je. Ne moramo više da potiskujemo, sada možemo i da otcepljujemo. Tačnije, ne mora više da nas boli, sada može samo da nas nagriza.

Seks dejt kao dejt sa seksom

U seks dejtu partner nije toliko važan kao prekoncepcija o samom seksu koji se priželjkuje. Osobine seksa, često rigidne i predefinisane, važnije su od osobina partnera koji se najčešće bira sistemom eliminacije i anti tezom (samo da ima „te i te“ a ne „te i te“ karakteristike). Zato je veliko pitanje da li na seks dejtu imamo seks sa drugom osobom ili sa samim sirovim uzbuđenjem koji nosi ta potreba.

Fantaziranje uvek podrazumeva predstavu drugog u nama, a jedini trag drugosti u toj situaciji je odnos prema samom seksu. Nije redak slučaj da se ovakav susret do te mere fetišizuje, da je partner u toj situaciji potreban samo kao najobičniji objekat sa kojim odgiravamo nešto što je samo naše.

sex2

I can’t help it

Bilo da predstavljaju manični odbrambeni mehanizam, slabost obrazaca vezivanja ili prosto povod za zabavu, seks dejtovi često prerastaju u adikciju. Za razliku od mnogih drugih tipova zavisnosti, seks adikcija obično podrazumeva potrebu da se to uvek desi sa nekim drugim.

Fenomenološki, adikcija se određuje kroz adiktivno tj. zavisničko ponašanje. Funkcija svakog adiktivnog ponašanja je u tome da izbegnemo teskobu koja nam je nejasna tako što izazivamo trenutno osećanje prijatnosti, u ovom slučaju rasterećenje u vidu seksa. Na taj način dolazi do trenutnog pražnjenja i anksioznost na tren popušta. Seks se instrumentalizuje, te ga kao takvog „koristimo“ za sve drugo osim za ono što bi on zapravo trebalo da nam donese (uživanje, prepuštanje itd.).

Međutim, osećanje krivice je nešto što nanovo kopni i traži da se rastereti. Tako se uspostavlja začarani krug sa zamkom „ili-ili“ situacije u kojoj su alternative ponovo vraćanje zavisničkom ponašanju koje nosi trenutno rasterećenje ili nepodnošljiva i nerazumljiva teskoba koja odzvanja.

Među psihoanalitičarima preovladava stav da je u osnovi raznih oblika zavisničkog ponašanja neka jedinstvena psihička konstelacija iako su manifestacije upadljivo različite.Većina se slaže da bi to mogla biti specifična, patološka odbrambena organizacija kroz koju se osoba na destruktivan način štiti od dubokog psihičkog bola.

Agresivni impulsi su neizostavna vitalistička komponenta u seksualnim odnosima. Sa druge strane, sirova i neretko neosvešćena destruktivnost koja pustoši svakako uvodi seks u polje u kome on biva zloupotrebljen drugim značenjima. Počinje da se okreće protiv nas. Tačnije, prestaje da biva seks i postaje oružije koje upiremo na sebe. U De Sadovom budoaru, asociranost destruktivnosti i seksa je često vrlo očigledna. Pored prikazivanja raznorasnih, grubo rečeno, verzija, perverzija i subverzija, De Sad piše da se „najbolje srodimo sa smrću kad je dovedemo u vezu sa nekom bludnom misli“.

sex3

Šta posle „sad“?

O uzrocima i potrebama bi se moglo spekulisati u nedogled, ali kada se priča uzemlji, šta se dešava sa ljudima koji seks naprosto upražnjuju? Na stranu specifični tipovi ličnosti koji su skloni promiskuitetu. Sada tj. danas seks zaista može da se izabere kao opcija. Kao kulturni obrazac koji sa sobom ne mora da nosi posledice kao što su „Zovi me sutra“ ili „Volim te“. Takav seks dozvoljava nam nešto što varljivo nalikuje na vođenje ljubavi: nestajemo, gubimo se i poništavamo, ali ne sa drugim, već sami sa sobom.

Umesto zaključka: „It’s not the horniness it’s the loneliness“

Lajkuj:

Komentari:

  1. pa sta cemo da radimo :o

Ostavite komentar:

Slični članci: