Da li imate preko 18 godina?

Pronalazak posla posle tridesete u Srbiji

Jedan od prvih koraka je unapređenje znanja i veština koje moderno poslovanje zahteva.

Tržište rada na globalnom nivou, te tako i na našem podneblju, poslednjih godina doživljava brojne preokrete koji dovode do drugačijeg pristupa radnim angažmanima i drugačijeg formiranja kriterijuma za zaposlenje. Pored izvesne selekcije industrija koje dominiraju u pogledu potražnje za radnom snagom, prepoznajemo moderne tehnologije kao osu oko koje se vrte prilike za zaposlenje i veštine u ovom domenu možemo konstatovati kao temelj za napredak u karijeri.

Pored toga što se prilike koje se ukazju vezuju za potrebe savremenog doba na ovaj način, postoji i izvesna tendencija za prekvalifikaciju među kandidatima, koji se odlučuju na iskorake u karijeri nakon stečenog uvida u aktuelnosti i trendove na tržištu rada i upoznavanja sa oblastima i industrijama u kojima bi zaposlenje imalo najbolju perspektivu. Ovakva situacija aktuelizuje temu pronalaska posla nakon tridesete godine u našoj zemlji, te ćemo se u tekstu koji sledi baviti ovim pitanjem, sa ciljem da rasvetlimo osnovne korake ka uspešnom pronalskau posla ili prekvalifikaciji u ovom trenutku na našim prostorima.

Uticaj modernih tehnologija na tržište rada: Kako se prilagoditi

Sistem obrazovanja uglavnom ne daje dovoljnu potporu mladima u Srbiji u domenu sticanja znanja iz oblasti modernih tehnologija, ukoliko ne govorimo o strukama koje su usko vezane za njih. U osnovi je kandidatima za zaposlenje starosti iznad 30 godina prilagođavanje digitalizaciji, koja je oblikovala moderno poslovanje, možda i najveći izazov. Formalno obrazovanje koje stičemo u toku studija ne uzima u obzir trendove koji vladaju na tržištu rada u ovom smislu, te će nam aktuelni oglasi za posao jasno ukazati na potrebu za dodatnim edukacijama i usavršavanjem zarad napretka u karijeri.

Iz ovog razloga je prvi korak prilikom promene karijere, odnosno pronalska posla, razmatranje opcija za sticanje znanja i veština koje moderno poslovanje zahteva, odnosno za unapređivanje ovih znanja, koje će nas učiniti dobrim kandidatom. Pod ruku sa računarskom pismenošću na visokom nivou ide poznavanje stranih jezika, koje u osnovi otvara brojna vrata za angažmane u okvirima stranih kompanija (koje sve češće prepoznaju kvalitet rada i usluge koji naši kandidati nude). Većina ozbiljnih kompanija, pri tome, teži ka širenju poslovanja nudeći usluge stranim klijentima, te poznavanje stranih jezika svakako širi mogućnosti za zaposlenje i može vas izdvojiti među ostalim kandidatima.

Honorarni rad kao uvod u drugačije tokove karijere

Iako nakon tridesete godine verovatno posedujete izvesno radno iskstvo, pitanje je da li je ono relevantno za radne pozicije ka kojima stremite prekvalifikacijom. U osnovi je ovo problem sa kojim se najčešće susreću kandidati u pomenutoj starosnoj dobi, budući da mnogi od njih nisu imali prilike da steknu iskustvo u okviru konkretne delatnosti koja ih interesuje. Odličan način da polako otvorite vrata jedne nove karijere je prihvatanje honorarnih angažmana, koji će vam pomoći da steknete neophodno iskustvo.

U zavisnosti od uslova saradnji koje ostvarite kao honorarac, odlučićete se da li ćete nastaviti da vodite svoju karijeru na ovaj način ili ćete konkurisati za stalno zaposlenje u kompanijama, između ostalog i na osnovu iskustva koje ste na ovaj način stekli. Ne biste li mogli da se pohvalite honorarnim radom za pojedine klijente i eventualno dobili preporuku od njih, važno je da se ozbiljno posvetite ovim angažmanima, te organizujte svoju kućnu kancelariju tako da imitira tradicionalnu ili zakupite coworking prostor. Ovo jeste duži put ka određenom cilju u karijeri, ali on istovremeno čini mogućim određene zaokrete i napredak kakvom se možda niste ni nadali.

Radna biografija kao prvi kontakt sa poslodavcem

Vaša radna biografija predstavlja vaše prvo obraćanje poslodavcu, koje ćete dodatno pojasniti propratnim pismom, a personalizovati motivacionim. Ne bi li ovo obraćanje bilo i uspešno, važno je da vaša radna biografija bude pregledna, te i da sadrži relevantne podatke o vama kao kandidatu za datu radnu poziciju.

Nemojte dozvoliti sebi da se rasplinete i pravite digresije u vidu nabrajanja pojedinosti koje nemaju dodira sa potrebama radnog mesta za koje aplicirate. Takođe imajte u vidu da bi redosled informacija koje delite ovom prilikom trebalo da ide vama prilog, te mu pristupite strateški i na prvom mestu istaknite one kvalifikacije koje najbolje odgovaraju zahtevima konkretnog poslodavca. Tako ćete vaše radno iskustvo navesti pre formalnog obrazovanja, ukoliko ono potvrđuje vaša znanja i veštine koje će na novom radnom mestu biti primenjive i obrnuto. Propratno pismo ima za cilj da vodi poslodavca kroz radnu biografiju i dodatno istakne one njene tačke koje se tiču radnog mesta povodom kojeg mu se javljate, a izvesno personalizovanje prijave ostavite za motivaciono pismo. U okviru motivacionog pisma ćete imati priliku da izložite razloge zbog kojih sebe smatrate dobrim kandidatom, kao i da predstavite svojevrsnu viziju svog doprinosa kompaniji.

Razgovor sa poslodavcem kao odlučujući momenat

Ukoliko ste dobili poziv na intervju znači da ste sve pretodne korake načinili valjano i da vas poslodavac zaista uzima u obzir za zaposlenje. Imajte na umu da intervju ne znači i uspostavljanje saradnje i da zapravo vaš nastup ovom prilikom može biti presudan. Pripremite se za ovaj razgovor tako što ćete se informisati iz pouzdanih izvora o najčešćim pitanjima koja se postavljaju u toku intervjua za posao, kao i o kompaniji u kojoj želite da se zaposlite. Budući da će tema promene posla i prekvalifikacije verovatno biti otvorena, imajte na umu da je komentarisanje prethodnog poslodavca u negativnom kontekstu velika greška i da ne može naići na odobravanje ovom prilikom. Potrudite se da iskoristite svaku temu koja se otvori da prikažete svoje veštine i pozitivne obrasce poslovnog ponašanja, te i da se fokusirate na pozitivna iskustva u kompanijama čiji ste prethodno bili zaposleni.

Potraga za poslom i prolazak kroz proces selekcije je veoma kompleksan postupak tokom kojeg je važno imati na umu svoj najbolji interes, a pri tome se predstaviti poslodavcu na način koji je prilagođen njegovim zahtevima. Uz postojanje određenih normi i limita (na primer, u pogledu otvorenosti povodom eventualnih nezadovoljstava prethodnim angažmanima), vaše predstavljanje u ovom smislu bi trebalo da bude transparentno i iskreno, te i entuzijastično, u duhu želje za napretkom i doprinosom poslovanju koje će vam taj napredak omogućiti. Doprinesite sebi kao profesionalcu dodatnim usavršavanjem i edukacijama i budite samouvereni prilikom apliciranja, pronalazeći balans između prilagođavanja tržištu rada i odgovaranja na sopstvene potrebe, te ćete zasigurno uskoro pronaći idealan posao za vas, koji će vam otvoriti brojna vrata za poslovne uspehe.

 

Lajkuj:

Komentari:

  1. Ilija says:

    Članstvo u stranci

Ostavite komentar:

Slični članci: