Slobodan Jović


Slobodan Jović, diplomirani inženjer arhitekture, zaposlen je kao asistent na Departmanu za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu, na predmetima iz oblasti arhitektonskog projektovanja, dizajna i tehnologija. Na istom fakultetu je trenutno i student doktorskih studija. Autor je nekolicine naučnih i stručnih radova, predstavljenih na domaćim i međunarodnim konferencijama, kao i u stručnim i naučnim časopisima. Radio je kao arhitekta projektant i kao rukovodilac projekata, a dobitnik je  nekoliko priznanja na međunarodnim i nacionalnim arhitektonskim konkursima. Svoje radove izlagao je na Salonima arhitekture, domaćim i međunarodnim izložbama. Pored profesionalnog, svoj društveno aktivni angažman ostvaruje kroz rad u Društvu arhitekata Novog Sada (DaNS), gde kao glavni i odgovorni urednik sudeluje u uređivanju i izdavanju časopisa DaNS, stručnog arhitektonskog časopisa koje izdaje Društvo arhitekata Novog Sada u kontinuitetu od 1982. godine. Od 2016. godine je izabran za Predsednika Društva arhitekata Novog Sada, a 2017. postao je član Upravnog odbora Udruženja arhitekata Srbije (UAS). Trenutno je Komesar Paviljona Republike Srbije na 17. Bijenalu arhitekture u Veneciji.

1 post