Saša Ilić


Saša Ilić rođen je 1972. u Jagodini. Diplomirao je na Filološkom fakultetu u Beogradu. Objavio je knjigu priča (Predosećanje građanskog rata, 2000) i dva romana (Berlinsko okno, 2005; Pad Kolumbije, 2010). Ove godine je objavio dve knjige priča Lov na ježeve i Dušanovac. Pošta. Kalendarske priče. Bio je jedan od pokretača i urednik književnog podlistka Beton u dnevnom listu Danas od osnivanja 2006. do oktobra 2013. Piše redovno za Peščanik.net i zagrebačke Novosti. Prevođen je na albanski, francuski, makedonski i nemački jezik.

1 post