Sara Dević


Sara Dević (1991), studirala arhitekturu i urbanizam na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. Učestvovala je na mnogim konferencijama i izložbama koje se bave savremenim gradovima, javnim dobrima, infrastrukturom, javnim prostorom, arhitekturom. Pravi Nusprodukte i pleše kad god se za to ukaže prilika.

10 postova