Novak Guslov


Po vokaciji germanista, a u dubini duše samo neko ko voli da čita. Ako je čitanje više knjiga istovremeno greh, onda će sigurno goreti u paklu. Ako je gledanje istih filmova više puta dobro delo, onda će sigurno otići u Raj. Opio se Bernhardovom prozom u jednom trenutku života, i sada se polako otrežnjuje. Čeka sledeće pijanstvo.

 

1 post