Maja Radivojević


Maja Radivojević (1989) završila je Filološku gimnaziju, potom Filološki fakultet – odsek za opštu književnost sa teorijom književnosti. Na istom fakultetu je odbranila master tezu pod nazivom Intertekstualna analiza novele Tomasa Mana ’Smrt u Veneciji’. Trenutno je na drugoj godini doktorskih studija književnosti. Bavi se prevodilaštvom, dosad je prevela preko 15 knjiga. Piše poeziju i esejistiku, sarađuje sa časopisima i objavljuje u stručnoj periodici. Pored toga, priklonjena je svim formama umetnosti, naročito filmu i slikarstvu. Živi i piše u Beogradu.

1 post