WHITE MAN CAN JUMP!
the-get-down-2-2

WHITE MAN CAN JUMP!

Po mnogo čemu prva velika serija post-kanalne televizije je među nama.

273
0
VLADAN

AIR MAX | POP RAPORT

Kozara: Spomenik Revoluciji
IMG_2140kaver

Kozara: Spomenik Revoluciji

Rad vajara Dušana Džamonje posvećen je partizanima i civilima koji su dali svoje živote tokom «Bitke na Kozari» 1942. godine.

842
0